News and Events


Let all appreciate God's blessings


                                                                                      Christmas 2007

 

 

LET ALL APPRECIATE GOD'S BLESSINGS

"O Lord, my God, when I in awesome wonder

Consider all the works Thy Hand hath made,

I see the stars, I hear the mighty thunder,

Thy pow'r throughout the universe displayed. 

Then sings my soul, my Saviour, God to Thee. 

How great Thou art!   How great Thou art!"

-- Traditional Hymn

As we celebrate the coming of Jesus to cleanse us of our sins, our wish is:  "Let all appreciate our blessings from the Almighty throughout Christmas and the New Year, and keep alive our hopes for a brighter tomorrow for country and people."  At the same time, we must keep in mind that the Good Lord helps those who help themselves -- meaning we must perform as we pray and pray as we perform.  And, equally important, our leaders must heed the summons of our people for good governance. 

Sa pagdating ni Hesus upang linisin ang ating mga kasalanan at magkapag panibagong-buhay, hiling natin ay:  "Ating pahalagahan ang mga pagpapapala ng Diyos ngayong Kapaskuhan at sa Bagong Taon, at panatilihing buhay ang pag-asa na makakamit natin ang mas masaganang kinabukasan para sa Pilipinas at sa lahat ng mga Pilipino."  Lagi nating alalahanin na ang Diyos ay tutulong matupad ang ating mabubuting adhikain -- ngunit tayo ang dapat mauna sa pagtulong sa ating mga sarili -- na magsikap sabay ng panalangin at manalangin habang nagsisikap.  At, kasing-halaga nito, harinawang ang mga namumuno sa atin ay tunay na magsikap na magampanan ang mabuting pamamahala sa ating bayan -- dahil iyan ang matagal nang hinahangad ng ating mga mamamayan.

A Blessed Christmas to all!!!   (Isang Mapagpalang Pasko sa lahat!!!)

Back to News